Freitag, 23. Oktober 2020

  1. 19:00 [RA] Hearts of Iron 4

    Freitag, 23. Oktober 2020, 19:00 - 23:00

  2. 19:30 [RA] Europa Universalis 4

    Freitag, 23. Oktober 2020, 19:30 - 23:00